BM uzmanları, önde gelen insan hakları savunucularına yöneltilen terör suçlamalarının düşürülmesi çağrısında bulundu

Bir grup Birleşmiş Milletler uzmanı* Türkiye’de insan hakları savunucularına ve muhalif görüşlerini meşru olarak ifade eden kişilere karşı terörizm
suçlamalarının kullanılmasını kınadı.

Cenevre 13 Kasım 2017

Uzmanlar, aralarında Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç’ın gözaltında tutulması, Temmuz ayında 10 insan hakları savunucusunun Büyükada’da tutuklanması, Halkların Hukuk Bürosu’ndan 14 avukatın gözaltına alınması, işadamı ve sivil toplum aktivisti Osman Kavala’nın tutuklanması ve suçlanmasının da olduğu kaygı verici birkaç vakanın altını çizdi.

Uzmanlar şöyle dedi: “Söz konusu tüm insan hakları savunucularının ve avukatlarının bir an önce serbest bırakılmasını istiyor, Türk yetkilileri bu kişilere yöneltilen terörizm suçlamalarını düşürmeye çağırıyoruz.”

“Bu vakalar, hükümetin görüş ve politikalarını meşru yollardan sorgulayan kişilerin susturulması şeklinde endişe verici bir şablon ortaya sermektedir.”

“Bu terörizm suçlamalarının büyük bir kısmı veri koruma programlarının indirilmesi, hükümetin terörizmle mücadele politikalarına itiraz eden görüşlerin yayınlanması, gösteri düzenlenmesi veya diğer aktivistlerin hukuki temsilinin temini gibi eylemlere dayandırılmaktadır.”

Uzmanlar ayrıca aktivistlerin çoğunun insanlık dışı veya kötü muameleye karşılık gelebilecek gözaltı koşullarında tutulduğu konusunda endişe duyduklarını ve 25 Ekim 2017 tarihinde bir kısmının serbest bırakıldığını memnuniyetle öğrendiklerini ifade etti.

“Temmuz 2016’daki darbe girişiminden bu yana, Türk hükümeti aleyhine eleştirilerini dile getiren ve insan haklarının savunulmasıyla ilgili çalışan kişilerin tutuklanmasına, gözaltına alınmasına ve yargılanmasına korkuyla şahit olduk.”

“Bu eylemleri gerçekleştiren kişiler, meşru sivil ve siyasi haklarını kullanmaktadır ve Türk yetkililer bu hareketlerin ulusal güvenliğe terörizme varacak boyutlarda risk yarattığı yönündeki iddialarına dair kanıt ortaya koyamamaktadır.”

Uzmanlar daha önce de, 14 Temmuz 2017 tarihinde gözaltına alınan bazı insan hakları savunucuları hakkındaki kaygılarını dile getirmişti.

*BM uzmanları:

Annalisa Ciampi, Barışçıl Toplanma ve Örgütlenme Özgürlüğü Özel Raportörü;
Michel Forst, İnsan Hakları Savunucularının Durumuna İlişkin Özel Raportör;
José Antonio Guevara Bermúdez, Keyfi Gözaltı Çalışma Grubu Başkanı;
David Kaye, Düşünce ve İfade Özgürlüğü Özel Raportörü;
Fionnuala D. Ní Aoláin, Terörle Mücadele Sırasında İnsan Haklarının Korunmasına Dair Özel Raportör

Bağımsız Uzmanlar, İnsan Hakları Konseyi Özel Usuller olarak bilinen grubun parçasıdır.

BM İnsan Hakları sistemindeki en büyük bağımsız uzman yapısı olan Özel Usuller, Konsey'in dünyanın her yerindeki belirli ülke durumlarına veya tematik konulara yönelik bağımsız gerçek bulma ve izleme mekanizmalarının genel adıdır. Özel Usuller uzmanları gönüllülük temelinde çalışırlar; BM personeli olmayıp, çalışmaları için maaş almamaktadırlar. Herhangi bir hükümetten veya organizasyondan bağımsızdırlar ve bireysel yetkileriyle çalışırlar.