Uluslararası Büro, 3 Kasım 2017

Türk Hayırsever Osman Kavala

Uluslararası AICA’nın üyeleri küresel ve kültürel anlamda çeşitli olmakla beraber ifade özgürlüğü ilkesine olan inancımız tam ve sarsılmazdır. AICA, Türkiye’nin en önemli entelektüel ve kültürel kişiliklerinden biri olan Osman Kavala’nın tutuklanmış olduğu haberi karşısında dehşete düşmüştür. Osman Kavala Türkiye’deki herkesin hak ve özgürlüklerini savunmanın yanı sıra farklı siyasi görüşlere sahip kişileri bir araya getirmiş, farklılıklarını tartışmalarını sağlamış ve medeni müzakere için müşterek bir dil geliştirmekte büyük bir rol oynamıştır. Kendisi aynı zamanda sadece Türkiye’de tartışma ortamını teşvik etmekle kalmayıp dış dünyaya da Türkiye’nin içerisinden geçtiği karmaşıklıkları aktarmıştır. Çalışmaları, ülke dışındaki birçok insanın Türkiye’yi anlaması ve değerini bilmesi açısından paha biçilmezdir. 

Uluslararası AICA, Türk yetkili makam ve mercileri barışçıl ifade özgürlüklerini icra eden bireyleri cezalandırmaktan vazgeçmeye teşvik etmektedir.  Osman Kavala’nın derhal serbest bırakılması ve Türkiye’de güçlü bir sivil toplum – ki bu toplumlarda siyasi fikir ayrılıkları ve anlaşmazlıklar toplu bir tartışma ortamı ve karşılıklı saygıyla çözülür – yaratmak için mücadele veren herkesin çalışmalarının desteklenmesi çağrısında bulunuyoruz.

Dr. Marek Bartelik

Uluslararası AICA Başkanı