Osman Kavala'dan Açıklama

9 Mayıs 2024

Bariz hak ihlalleri içeren, delillere dayanmayan mahkûmiyet kararlarının verildiği, suçsuz insanların yıllar boyu hapis kalmalarına yol açan davaların yeniden görülmesi, temel hukuk ilkelerinin ve insan haklarına saygının gereğidir. Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararları sadece başvuranların değil her yurttaşın adalet talep etme hakkıyla doğrudan ilgilidir.

Adalet herkes için gereklidir.

Her yurttaşın hayatı ve hakları eşit derecede değerlidir.

Osman Kavala, 9 Mayıs 2024